Belgisch Nationaal HerdenkingscomitéActiviteitenLinks

Links

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Zweden

Verenigd KoninkrijkBelgisch Nationaal Herdenkingscomité v.z.w.  -  Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning
Maatschappelijke zetel : Karmelietenstraat 24/7, B-1000 Brussel  -  Secret. : Tentoonstellingslaan 50, B-2020 Antwerpen
Website : www.belgian-remembrance.org  -  E-mail : souvenir.herdenking@gmail.com

Erkend door het Ministerie van Defensie (nr. 363) en de FOD Binnenlandse Zaken (nr. 145)
V.z.w. 870.005.074 - Belgisch Staatsblad 26.11.2004